Rezerwacja

Bezpieczny Hotel
nowe zasady panujące w hotelu

Przed Zameldowaniem

 • Po potwierdzeniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą e-mailową informacji dotyczących rozwiązań anty COVID19,
 • Przed wejściem do hotelu prosimy o zasłonięcie ust i nosa oraz o zdezynfekowanie rąk w recepcji hotelu.  
 • Hotel Zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury,
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. temperatura pow. 38 st. C, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, zameldowanie w hotelu nie będzie możliwe.
 • Osoba z opisanymi wyżej objawami, zostanie poproszona o jak najszybsze zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego we własnym zakresie, w celu konsultacji lekarskich oraz skontaktowanie się z odpowiednimi służbami pod numerami tel. 999, 112 lub 56 697 49 74,
  Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny
  Zygmunta Krasińskiego 4/4a, 87-100 Toruń
  Telefon: 56 679 31 00

 

W hotelu

 • Podczas meldowania przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina z jednego pokoju).
 • W całym hotelu (za wyjątkiem pokoju) Gości obowiązuje zachowanie odległości 2 m pomiędzy sobą.
 • Goście przebywający w przestrzeni wspólnej na terenie hotelu są zobowiązani do noszenia maseczek. Maseczki można zakupić w recepcji hotelu,
 • Windą mogą jechać w jednym momencie wyłącznie osoby z jednego pokoju.
 • Prosimy o dokonywanie wszelkich płatności kartą bądź telefonem komórkowym.
 • Na terenie hotelu znajdują się ogólnodostępne punkty dezynfekcji rąk, dodatkowo rękawiczki jednorazowe można zakupić w recepcji hotelu,
 • W przestrzeniach wspólnych będą dezynfekowane powierzchnie wspólne (m.in. poręcze, włączniki światła, uchwyty, klamki)
 • Wszystkie przestrzenie wspólne są systematycznie wietrzone
 • Wstęp do hotelu mają tylko osoby posiadające rezerwacje.
 • Personel będzie obsługiwał Gości w maseczkach  lub przyłbicach,

 

Pokój oraz jego sprzątanie

 • Sprzątanie pokoi odbywa się każdorazowo po wyjeździe Gości z hotelu.
 • Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane co drugi dzień, podczas nieobecności Gości w pokoju. Na życzenie Gości pokój nie będzie sprzątany.
 • Przy sprzątaniu pokoi nie będą uporządkowywane osobiste rzeczy Gości, nie będą też słane łóżka.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z suszarek nadmuchowych
 • Po każdym pobycie Gości pokój jest dezynfekowany oraz wietrzony.

 

Restauracja

 • Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do restauracji.
 • Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami / krzesłami w restauracji hotelowej. Nie wszystkie stoliki są̨ dostępne, zgodnie z ograniczeniami określonymi w rozporządzeniu MR.
 • Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, porcelany, tac, karty menu, itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców, po każdym Gościu.
 • Stosowanie przez pracowników restauracji maseczek oraz rękawiczek.
 • Przyjmowanie rezerwacji lub indywidualne ustalanie godzin obsługi poszczególnych Gości.
 • Zachęcamy do korzystanie z usługi roomservice,
 • Zabronione jest zamawianie i przynoszenie jedzenia z zewnętrznych punktów gastronomicznych.

 

Masaże/Sauna

 • Regularna dezynfekcja sprzętów oraz kosmetyków przez personel hotelu.
 • Prosimy o dezynfekcję dłoni przed wejściem na masaż,
 • Nie przyjmowani są goście na zabiegi, którzy są zaziębieni, z kaszlem, termometry są dostępne w recepcji hotelu.
 • W razie potrzeby wykonywane jest mierzenie temperatury przed zabiegiem w celu wyeliminowania osób z objawami infekcji. W przypadku infekcji Gościa zabieg nie jest wykonywany na jego koszt.
 • Zapisy na zabiegi hotel przejmuje - mailowo bądź telefonicznie w celu unikania zgromadzeń przed recepcją.

 

Wszystkie Pakiety